กิจกรรมโครงการรณรงค์โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๔
กิจกรรมโครงการรณรงค์โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๓
ซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓
โครงการเยี่ยมสตรีและเด็กแรกเกิด
โครงการทำลูกประคบ การแพทย์ทางเลือก
โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covic-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัย
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day ทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
โครงการเด็กและเยาวชนรวมใจอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เข้าพิธีรับเกีรติบัตรจาก สสส.ประจำปี 2562      
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562ุ      
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสตรี ผู้พิการ และผู้สูงอายุ      
กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562     
กิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2562      
ฟุตบอล....ฟุตบอลประเพณี เชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน ประจำปี 2562     
นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานงานวันเด็กแห่งขาติ 2562      
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 27 ธันวาคม 2561     
กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9     
โครงฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
โครงการวัยเรียน ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม      
เทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ณ บ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2561     
กิจกรรมกีฬาฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน ประจำปี 2561     
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561     
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์     
กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560     
โครงการบูรณาการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว... 
โครงการอบรมการลดปริมาณขยะในชุมชน เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว   
กิจกรรมข้าราชการออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธ....ตามนโยบาย ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวจัดกิจกรรม.."รวมพลังแห่งความดี" เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวร่วมกับเทศบาลตำบลหนองขาว พร้อมทั้งประชาชนตำบลหนองขาวทุกหมู่เหล่า ประกอบกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
โครงการ "อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา
งานทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ต่อพนักงานและอาคารสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2559
เทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ณ บ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โครงการเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวพบประชาชน...ประชุมประชาคม
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดย เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ร่วม กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกับเทศบาลตำบลหนองขาว และชาวตำบลหนองขาว
เทศกาลลอยกระทงที่บ้านหนองขาว....เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงกับชาวบ้านหนองขาว
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เทศกาลวันออกพรรษา และ ตักรบาตรเทโว ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โครงการอบรมชาวบ้านในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพื่อวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เข้าร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับคณะกองประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015
งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยคณะผู้บริหารเทศบาลได้ดำเนินการของบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมสงกรานต์ที่บ้านหนองขาว ประจำปี 2558
โครงการเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวพบประชาชน ประชุมประชาคม เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลฯ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
กิจกรรมกีฬาฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านประจำปี 2557
พิธีจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2558
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
โครงการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกในการป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวจัดโครงการอบรมสตรีเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว
คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ เสริมสร้างครอบครัวอุบอุ่นเข้มแข็ง
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
กิจกรรมสงกรานต์ที่บ้านหนองขาว ประจำปี 2557
โครงการคณะผู้บริหารพบประชาชน และการประชาคมทำแผนพัฒนาฯ รับทราบปัญหาจากประชาชนโดยตรง
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๗
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เร่งซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้าน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวร่วมกับเทศบาลตำบลหนองขาว ให้การต้อนรับคณะกองประกวดมิสทีนไทยแลนด์ 2013
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอท่าม่วง ออกหน่วยบริการแก่ประชาชน เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว โดย..เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จัดโครงการ "เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวพบประชาชนประชุมประชาคม"