หน้าหลัก    วิสัยทัศน์   สายด่วนผู้บริหาร   หนังสือราชการจากกรมฯ   ข่าวกิจกรรมผลการดำเนินงาน   สถานที่ท่องเที่ยว    เว็บบอร์ดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข่าวสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง


 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตามี-หนองกลางดง หมู่ที่๖ ตำบลหนองขาว จำนวน ๖ ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๑๙๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตามี - หนองกลางดง หมู่ที่ ๖
 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ฯ 
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำฯ 
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง...

 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  

© 2012 nongkhao.go.th, All rights : Email:nongkhao.go.th@hotmail.com