หน้าหลัก    วิสัยทัศน์   สายด่วนผู้บริหาร   หนังสือราชการจากกรมฯ   ข่าวกิจกรรมผลการดำเนินงาน   สถานที่ท่องเที่ยว    เว็บบอร์ดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร        http://www.nongkhao.go.th  
    ข้อมูลทั่วไป                    
 

 วิสัยทัศน์

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์
 ประวัติ

 แผนงาน/โครงการ

 งบประมาณ

 โครงสร้างส่วนราชการ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 แผนที่การเดินทาง
 ติดต่อสอบถาม
    บุคลากร                 
 
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
    หน่วยงานในพื้นที่             
 

 สถานีตำรวจ

 สถานีอนามัย
 วัด ภายในเขตพื้นที่
 สหรณ์ ฯ
 มูลนิธิ ฯ
 ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 โรงพยาบาล ฯ
ตำบลหนองขาว
 
 
โบราณสถานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
 

เจดียวัดรางจั่น ตั้งอยู่ริมถนนสายกาญจนบุรี - อู่ทอง

             เจย์ดีย์วัดรางจั่น  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกที่ตรงนี้ คือตำบลหนองขาว  ตั้งอยู่บนถนนฝั่งซ้ายมือ
ก่อนเข้าหมู่บ้าน โดยเดินทางมาจากกาญจนบุรี เจดีย์นี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อหินฉาบปูน ย่อไม้สิบสอง
จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุว่ามีผู้คนทั่วไปนิยมสร้างเจดีย์ขุดสระน้ำ และสร้างศาลาไว้พักผ่อน สันนิฐานว่าเจดีย์วัดรางจั่น
เดิมสร้างอยู่บริเวณที่แห่งนี้ ปัจจุบันเหลือแต่เจดีย์กับสระน้ำ ส่วนศาลาถูกทำลายเมื่อครั้งที่พม่าเดินทัพผ่านเมื่อยามมีสงคราม
 
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  

© 2012 nongkhao.go.th, All rights : Email:nongkhao.go.th@hotmail.com